Privacy verklaring

Hoe wij met je gegevens omgaan

Mind Your Body hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  

Inleidende bepalingen 
Op deze pagina treft u de Privacy policy van Mind Your Body aan. U wordt aangeraden deze Privacy policy zorgvuldig te lezen. Mind Your Body is statutair gevestigd te Wethouder Jansenlaan 340 (3844 DG) in Harderwijk en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 08170801. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@mindyourbodyfitness.nl.  

Mind Your Body behoudt zich het recht voor deze Privacy policy aan te passen. De huidige Privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op 14 mei 2018.  

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mind Your Body houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw perrsoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.  
Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor praktische zaken, zoals identificatie zodat aanwezigheid, blessures, verjaardag en duur van het lidmaatschap kunnen worden bijgehouden. Bankgegevens zijn nodig om een automatische incasso te doen plaatsvinden. Bij het inschrijfformulier of via de applicatie wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn naam, adres, geboortedatum en bankgegevens. Via het inschrijfformulier of applicatie wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om voor digitaal contact, maar wordt bij aanmelding voor de nieuwsbrief ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van lestijden en eventuele roosterwijzigingen, nieuws en ontwikkelingen, producten of diensten die voor u van belang kunnen zijn. De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang het account op de website of applicatie actief is. Gezien de wettelijke bewaarplicht betekent dit dat in het uiterste geval de bovenstaande gegevens vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren worden bewaard. De rechtsgrond om deze persoonsgegevens te verwerken is gelegen in de noodzaak om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Zonder uw naam en mailadres is het namelijk niet mogelijk voor Mind Your Body om contact met u op te nemen en/of te onderhouden. Bovendien is Mind Your Body verplicht om in het geval van facturen en belastingaangifte deze persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Mind Your Body te verstrekken, Mind Your Body niet in staat is om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Mind Your Body niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.  

Nieuwsbrief
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Mind Your Body verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;
Het informeren van de persoon over lestijden en/of roosterwijzigingen;
Het informeren van de persoon d.m.v. waardevolle, educatieve content;
Het informeren van de persoon over ontwikkelingen binnen Mind Your Body.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het inschrijving formulier Nieuwsbrief op de website van Mind Your Body
Voor deze doelstelling kan Mind Your Body de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Mind Your Body opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de volgende periode:

Totdat de periode dat men aangemeld is.
U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief van Mind Your Body door op de link unsubscribe te klikken onderaan de nieuwsbrief. Of rechtstreeks te mailen met info@mindyourbodyfitness.nl

Cookies 
Mind Your Body maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Mind Your Body bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacy policy is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Mind Your Body om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites 
Deze privacy policy is van toepassing op de website en applicatie van Mind Your Body  

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Mind Your Body. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacy policy van die website. Mind Your Body is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacy policy op deze website. Mind Your Body raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacy policy goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden 
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Mind Your Body zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf MindBody: welke de ledenadministratie van Mind Your Body verzorgd.  

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Mind Your Body op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.  

Beveiliging 
Mind Your Body heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.  

Uw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze applicatie, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.  

Indien u een klacht wil indienen over Mind Your Body met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@mindyourbodyfitness.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link

 

Online met Rita

Kickstart 5-Daagse

GRATIS YOGA CHALLENGE

Na inschrijving krijg je meteen een bevestiging dat je succesvol bent aangemeld.

Geef dus het mail-adres op waarmee ik verder met je kan communiceren.

You have Successfully Subscribed!

Yoga Tips en Informatie.

Meld je hieronder aan voor mijn nieuwsbrief.
Ontvang mijn waardevolle tips en inspiratie voor een Sprankelend Leven.

Privacy verklaring

Je bent succesvol ingeschreven.

Vul je naam en e-mail in.

Je krijgt je download direct via de mail. 

You have Successfully Subscribed!

Stel hier je vraag: